Det nye Smugglers Division.

Forklaring og oversigt.

Her er sporplaner og forklaring til mit nye anlæg

Første etage er nederste del af anlægget kaldet Zuni og fjerde etage er øverste kaldet Arlington.
Begge disse er opstilling og uden landskab.
Anden og tredie etage er selve anlægget hvor der med tiden gerne skulle komme landskab......

Zuni (nederste opstilling)

Anden etage

Tredie etage

Arlington (øverste opstilling)

Stationsnavne vil så vidt muligt blive genbrug fra det gamle anlæg.

På "anden etage" kører "HighLine" som går bagerst på denne anlægsplade.
Dette gør godt nok at toget køre "2 gange" gennem det samme landskab
men det forlænger også kørestrækningen som ikke er en uvæsentlig ting.

På Pressure Jct går der en forgrening fra.
Sporet går til Nothing Yet som er en skjult opstilling beregnet til kultog og tog fra andre jernbane selskaber.
Det er for mig en god måde til at få andre selskaber på "banen".
Den skjulte opstilling har i den anden ende forbindelse til en sidebanen til Alextown og opstillingen på fjerde etage.